Hvilken farve har orken? Om orkers grønne farve i rollespil

Vi tager en tur ned i Dungeons & Dragons’ historie. Det hele er foranlediget af et spørgsmål, jeg fik fra en spiller i en af mine spilgrupper, Christina W., som spurgte til orker og deres grønne kulør. Hvorfor er orker grønne? De er det tydeligvis ikke i Ringenes herre, hverken i filmatiseringen eller i bøgerne – og om orker i Ringenes Herre, er der blevet skrevet meget, men det fremgår ikke, at hverken de er grønne.

Følgende værker har jeg trukket beskrivelser af de klassiske humanoider fra D&D (bugbear, gnoll, goblin, hobgoblin, ogre, orc, troll), og jeg har vægtet hudfarven. Beskrivelser af klædedragter og kropsbygning ville også være en mulighed. Der er mange forskellige kilder til D&D’s mange sære monstre og træk, og det er en klassisk forsimpling at referere til Ringenes herre, hvad listen over inspiration let viser.

Der er udgivet mange D&D-bøger, og en god del af dem beskriver i små afsnit humanoiderne, f.eks. scenarier og supplementer, såsom Gaz10 Orcs of Thar og Complete Humanoid. Listen af beskrivelser kan gå hen og blive meget lang, og jeg begrænser derfor feltet til grundbøgerne, og det vil hovedsageligt sige Monster Manuals. En detalje mere: Jeg ignorerer også billederne af humanoiderne, da disse ganske vist siger noget om deres form, men farven kommer først med 3rd ed. Indtil da er materialet i sort-hvid.

 • D&D – Dungeon Masters Rulebook 1983
 • Monster Manual AD&D 1st ed. 1977
 • Monster Manual AD&D 2nd ed. 1989 (revideret i 1993)
 • Monster Manual D&D 3rd ed. 2000
 • Monster Manual D&D 3.5 ed. 2003

For basis-D&D er monstrene i spilleders hefte, mens de er samlet i specifikke monsterbøger. MM fra 1989 er et ringbind, og det er derfor ikke muligt at angive sidetal. Intentionen med ringbindet var, at man kunne samle sine monstersupplementer til et superværk, og at man kunne uddrage præcis de monstre, man skulle bruge. På hvert ark ville der derfor kun være en monstertype og evt. subkategorier. I samme version er monsterbeskrivelserne på deres længste, hvilket er mindst dobbelt så lange som de næstlængste, nemlig dem fra 1st ed. MM. I D&D 3,5 besluttede man sig for, at hver monsterbeskrivelse skulle indledes med en kort stemningsbeskrivelse, som spilleder hurtigt kan bruge til sine beskrivelser, og monsterspilbeskrivelserne blev splittet op i to afsnit, hvor den første er i kursiv, og nogle af disse afsnit rummer relevante detaljer.

Bugbear

 • “Bugbears are giant hairy goblins. Despite their size and awkward walk, they move very quietly attack without warning whenever they can.” (p.27)
 • “Description: The skin of bugbears is light yellow to yellow brown – typically dull yellow. Their hair ranges in color from lusterless tannish brown to brick red. Their eyes are greenish white with red pupils. […]” (p.12)
 • “Their hides range from light yellow to yellow brown and their thick coarse hair varies in color from brown to brick red. […] Their eyes recall those of some savage bestial animal, being greenish white with red pupils, […]”
 • “[…] Their hides vary in color from light yellow to yellow-brown, with thick, coarse hair of brown to brick red. Their eyes resemble those of a savage animal, being greenish-white with red pupils, and they have wedge-shaped ears.” (p.27-28)
 • “The bugbear’s nose is the cause of its name, though the creature is not related to bears. Its hide and sharp claws also resemble those of bears. A bugbear’s hands are far more dexterous than a bear’s paws, however, and its claws are too small to make effective weapons.” (p.29)
Helt frem til 2000 overlevede deres grønhvide øjne med røde pupiller, men i 2003-udgaven forsvinder beskrivelsen af træk fra bugbearen og ud fra illustrationen er det vanskeligt at udlede øjnenes kulør. Sære øjne.

Gnoll

 • “Gnolls are beings of low intelligence that appears to be human-like hyenas.” (p.30)
 • Description: There is a great resemblance between gnolls and hyenas. Gnolls have greenish grey skins, darker near the muzzle, with reddish gray to dull yellow mane. Eyes are dull blank and nails are amber colored. […]” (p.46)
 • “They have greenish grey skin, darker near the muzzle, with a short reddish gray to dull yellow mane.”
 • “A gnoll stands 7½ feet tall, with greenish-gray skin, a furry body, and a head like a hyena’s, with a reddish gray to dirty yellow mane.” (p.105)
 • This humanoid is slightly taller than a human. It has gray skin, a furry body, and a head like a hyena’s, with a reddish-gray mane.
Gnolls are hyena-headed, evil humanoids that wander in loose tribes.Most gnolls have dirty yellow or reddish-brown fur.” (p.130)
Grå hud, mørkere snude, rødlig manke og hyænehovede, og vi har den arketypiske gnold. Mere om deres ophav nedenfor.

Goblin

 • “Goblins are human-like race, small and very ugly. Their skin is a pale earthly color, such as chalky tan or livid gray. Their eyes are red, and glow when there is little light.” (p.31)
 • Description: Goblins range from yellow through dull orange to brick red in skin color. Their eyes are reddish to lemon yellow. […]” (p.47)
 • “Their skin colors range from yellow through any shade of orange to a deep red. Usually a single tribe has members all of about the same color skin. Their eyes vary from bright red to gleaming lemon yellow.”
 • “[…] Their foreheads slope back, and their eyes are usually dull and glazed, varying in color from red to yellow. […] Goblins’ skin color ranges from yellow through any shade of orange to a deep red; usually all members of a single tribe are about the same color.” (p.107)
 • “Its eyes are usually dull and glazed, varying in color from red to yellow. A goblin’s skin color ranges from yellow through any shade of orange to a deep red; usually all members of a single tribe are about the same color.” (p.133)
Goblins gule og røde hud- og øjenfarve er de træk, der tilsyneladende er gennemgående men aldeles ikke træk, som man genkender uden for D&Ds verden. Ældre scenarier med goblins på forsiden har faktisk gulligrøde goblins, f.eks. N2 The Forest Oracle eller B2 Keep on the Borderlands.

Hobgoblin

 • “Hobgoblins are relatives of goblins, but are bigger and meaner.” (p.31)
 • Description: The hairy hides of hobgoblins range from dark reddish-brown to gray black. Their faces are bright red-orange to red. Large males will have blue-red noses. Eyes are either yellowish or dark brown. Teeth are yellowed white to dirty yellow.” (p.53)
 • “Their hary hides range from dark reddish-brown to dark gray. Their faces show dark red or red-orange skin. Large males have blue or red noses. Hobgoblin eyes are either yellowish or dark brown while their teeth are yellow.”
 • “[…] Their hairy hides range in coloration from dark or red-orange skin. Large males have blue or red noses. Hobgoblin eyes are yellowish or dark brown, while their teeth are yellow.” (p.119)
 • “Hobgoblins’ hair color ranges from dark reddish-brown to dark gray. They have dark orange or red-orange skin. Large males have blue or red noses. Hobgoblins’ eyes are yellowish or dark brown, while their teeth are yellow.” (p.153)
Blå næser?! Røde ansigter?! Hobgoblins ser tydeligvis sære ud, og så er de åbenbart mørkere i løden end deres gulligrøde goblinbrødre.

Kobold

 • “These small, evil dog-like men usually live underground. They have scaly, rust-brown skin and no hair.” (p.32)
 • Description: The hide of kobolds runs from very dark rusty brown to a rusty black. They have no hair. Their eyes are reddish and their small horns are tan to white. […]” (p.57)
 • “[…], kobolds have scaly black hides that range from very rusty brown to a rusty black. They smell like a cross between damp dogs and stagnant water. Their eyes glow like a bright red spark and they have two small horns ranging from tan to white. […], their non-prehensile rat-like tails […]”
 • “A kobold’s scaly skin ranges from dark rusty brown to a rusty black color. It has two small light-colored horns on its doglike head, glowing red eyes, and a non-prehensile tail like that of a rat.” (p.124)
 • This humanoid is about the size of gnome or halfling. It has scaly hide, a naked tail like that of a rat, and a doglike head with two small horns.

[…]

A kobold’s scaly skin ranges from dark rusty brown to rusty black color. It has glowing red eyes.” (p.161)

Kobolds er konsistente i deres udtryk. Hårløse haler, små horn, skællede rustrøde kroppe og hundelignende træk, omend de med third edition beslægtes med drager (selvom de Dungeon Masters Guide 1st ed. på en tegning kæmper imod en drage). Kobolder stammer fra tysk folklore, og som med al anden folklore er billedet varieren og inkonsistent, og svært at oversætte fra et lands tradition til et andet, men de glider via D&D ind i den store generiske fantasy-kosmologi, hvor de optræder forskelligt i diverse spil. D&D’s kobolder har dog ikke specielt mange ligheder med folklorens udover navnet.

Ogre

 • “Ogres are huge fearsome human-like creatures, usually 8 to 10 feet tall.” (p.35)
 • Description: The hide of ogres varies from dull blackish-brown to dead yellow. Rare specimens are a sickly violet in color. Their warty bumps are often of different color – or at least darker than their hides. Hair is blackish-blue to dull dark green. Eyes are purple with white pupils. Teeth are black or orange, as are talons. […]” (p.75)
 • “Their skin colors range from a dead yellow to a dull black-brown, and rarely sickly violet. Their warty bumps are often of a different color – or at least darker than their hides. Their eyes are purple with white pupils. Teeth and talons are orange or black. Ogres have long, greasy hair of blakcish-blue to dull dark green.”
 • “Their skin color ranges from dull yellow to dull brown. Their thick hides are often covered in dark, warty bumps, and their hair is long, unkempt, and greasy.” (p.144)
 • This hulking brute appears to be at least 9 feet tall. It has a thick hide covered in dark, warty bumps, it wears smelly skins, and its hair is long, unkempt, and greasy.

[…] Their skin color ranges from dull yellow to dull brown. […]” (p.198)

Vorter, sort, fedtet hår og gullig hud er den generiske ogre, men hvad er det med sygeligt violetfarvede ogres?

Orc

 • “An orc is an ugly human-like creature, and looks like a combination of animal and man.” (p.35)
 • Description: Orcs appear particular disgusting because of their coloration – brown or brownish green with a bluish sheen – highlights their pinkish snouts and ears. Their bristly hair is dark brown or black sometimes with tan patches. […]” (p.76)

På illustrationen ser vi en flok orker, de har grisetryner i stedet for næser.

 • “In general, they resemble primitive humans with grey-green skin covered with coarse hair. […], though comparison between this facial feature [snout] and those of pigs are exaggerated and perhaps unfair. […] Orcish snouts and ears have a slightly pink tinge. Their eyes are human, with a reddish tint that sometimes makes them appear to glow red when they reflect dim light sources in near darkness.”
 • “Orcs vary in appearance, but in geneal look like primitive humans with gray skin, coarse hair, […], and porcine faces […]. They have lupine ears, their eyes are reddish, […]” (p.146)
 • This creature looks like a primitive human with gray skin and coarse hair. It as a stooped posture, low forehead, and piglike face with prominent lower canines that resemble a boar’s tusks.

[…] An orc’s hair usually is black. It has lupine ears and reddish eyes. […]”

Orker er nok den gruppe, der farvemæssigt gennemgår mest. Primitive mennesker med griselignende tryner, groft hår og rødlige øjne. Grønne er de ikke, omend de begynder let grønlige (brunlig grøn, grågrøn).

Troll

 • Findes ikke i Basic Rules. Optræder først i Expert Rules.
 • Description: Troll hide is a nauseating moss green, mottled green and gray, or putrid gray. The writhing hair-like growth upon a troll’s head is greenish black or iron gray. The eyes of a troll are dull black.” (p.97)
 • “[…] Rubbery hide serves as skin. Its color is nauseating moss green, mottled green and gray, or putrid gray. A writhing hairlike mass grows from their skulls and is usually greenish black or iron gray in color. Their dull, sunken black eyes possess excellent infravision (90 feet).”
 • “[…] Its rubbery hide is moss green, mottled green and gray, or putrid gray. A writhing, hairlike mass grows out of the skull and is usually greenish black or iron gray.” (p.180)
 • “A troll’s rubbery hide is moss green, mottled green and gray, or putrid gray. The hair is usually greenish black or iron gray.” (p.247)

Trolde er tilsyneladende de mest stabile humanoider, hvad angår deres udseende. Kanske det skyldes, det litterære forlæg? Der er nemlig en beskrivelse af trolde i Poul Andersons Three Hearts and Three Lions (1961):

The troll shambled closer. He was perhaps eight feet tall, perhaps more. His forward stoop, with arms dangling past thick claw-footed legs to the ground, made it hard to tell. The hairless green skin moved upon his body. His head was a gash of a mouth, a yard-long nose, and two eyes which were black pools, without pupil or white, eyes which drank the feeble torchlight and never gave back a gleam.

[…]

Like a huge green spider, the troll’s severed hand ran on its fingers. Across the mounded floor, up onto a log with one taloned forefinger to hook it over the bark, down again it scrambled, until it found the cut wrist. And there it grew fast. The troll’s smashed head seethed and knit together. He clambered back on his feet and grinned at them.

[…]

Alianora cried aloud. She struck his back with the torch. He hooted and went on all fours. A charred welt across his skin did not heal.
The knowledge burst open in Holger. “Fire!” he roared. “Light a fire! Burn the beast!”

(via Strange Magic)

Samme trold synes kilden til Meg Knucklebones i filmen Legend (1985):

Nu til noget mere forhistorie. De nedenstående citater er mest af alt med, fordi de afslører noget om humanoiderne i D&D’s ophav.

Chainmail – rules for medieval miniatures 3rd ed. (TSR 1975)

I det nedenstående har vi nogle humanoidbeskrivelser, der er ældre end AD&D. Fremhævelserne i nedenstående tekst er mine.

“GOBLINS (and Kobolds): Goblins and Kobolds see well in dimness or dark, but they do not like bright light. When fighting in full daylight or bright light they must subtract 1 from their Morale Rating, as well as 1 from any die rolled. Because of their reciprocal hatred, Hoblins (Kobolds) will automatically attack any Dwarves (Gnomes) within charging distance. Hobgoblins fight as Armored Foot and defend as Heavy Foot.” (p.29)

“ORCS: Besides reacting to light in the same manner as Goblins do (after all. Orcs are nothing more than over-grown Goblins), Orcs are quarrelsome and factious. According to the best authority, there are at least five kinds (tribes or perhaps clans) of them. These are: 1) Orcs of the (Red) Eye, 2) Orcs of Mordor, 3) Orcs of the Mountains, 4) Orcs of the White Hand, and 5) Isengarders. It can therefore be assumed that if there are two or more units of Orcs, they will be from differing bands. If Orcs of different kinds approach within a charge move of each other, and they are not meleed by the enemy, they will attack each other unless a score of 4 or better is rolled on an “Obedience die.” “(p.30)

“TROLLS (and Ogres): What are generally referred to as Trolls are more properly Ogres — intermediate creatures between men and Giants. They will fight in formations, and have a melee capability of six Heavy Foot. Trolls (and Ogres) can see in darkness, but suffer no penalty in full light. True Trolls are much more fearsome beasts (see Poul Andersen’s THREE HEARTS AND THREE LIONS). Ogres are killed when they have taken an accumulation of six missile or melee hits in normal combat. Elves can kill them with three hits, and Hero-types or magical weapons kill them with a single hit. True Trolls can only be killed in Fantastic Combat against Hero-types, Balrogs, Elementals and Giants — magical weapons will also kill True Trolls.” (p.34)

Dungeons & Dragons: Monsters and Treasure (1974)

GNOLLS: A cross between Gnomes and Trolls (. . . perhaps, Lord Sunsany did not really make it all that clear) with +2 morale. Otherwise they are similar to Hobgoblins, although the Gnoll king and his bodyguard of from 1 – 4 will fight as Trolls but lack regenerative power.

Ifølge wikipedia om gnolls er det Lord Dunsanys historie, How Nuth Would Have Practised His Art upon the Gnoles, der er kilden til gnolls, men deres hyænetræk kommer først ind senere, og er tilsyneladende ikke en af Lord Dunsanys ideer.

RuneQuest 3rd ed. (1984)

Rollespillet kommer i en æske. Den rummer en række hefter, og i fjerde hefte, Creatures Book, finder vi væsner. RuneQuest er baseret på Basic-reglerne (dvs. Call of Cthulhu, ElfQuest m.fl.), og den er inspirationen til en del af Drager og dæmoner, idet det er her, vi finder de ænder, som man også kan spille i DoD.

Creatures Book rummer en masse forskellige væsner. Hvert væsen har et latinsk navn. Der er dinosaurer og almindelige dyr (isbjørne, kvæg), der er klassisk antikke og middelalderlige væsner (kentaurer, basilisk), samt væsner hentet fra skønlitterære værker, såsom Bandersnatch og Jabberwock fra Lewis Carrols forfatterskab og diverse fra Tolkiens værker. Få synes at være unikke for RQ-universet (ænderne for eksempel). Men nu til humanoiderne.

Ogre (Homo anthrophagus)

“These ogres resemble Cornish ogres. They are human-sized and formed, though they often have sharp, carnivore-like teeth. They eat all forms of sentient beings, and are essentially malignant. Naturally, ogres must keep their real identities secret, and indulge in their cannibalistic tendencies only in secret or when none can gainsay them.

They can appear very handsome or beautiful and are rare. Female ogres are the same size as males, and are thus somewhat larger than normal women.” (p.31)

Orc (Orcanthropus piltdowni)

“Orcs are a swarthy, long-armed, bow-legged species of mountain-dwelling humanoids. Orcs are nocturnal and weaker races of them are Demoralized in daylight. Orcs geenrally live in rough country such as mountains and poor terrain.

Since orcs are a degenerate form of elf, elves and orcs have a special hate for each other, and feel a racial obligation to battle the other.” (p.32)

Troll, Cave (Styganthropus mutans)

“Cave trolls are huge deformed humanoids with rough green-black hide, hairy shoulders and arms, and long claws. They hide in mountains and forests, making their dens in caves. […].

Cave trolls have the ability to regenerate. […] Damage taken under sunlight or done by fire does not regenerate in this manner.” (p.38)

Troll, Dark (Styganthropus uzko)

“A race of ancient beings including both gigantic and dwarfed forms. They inhabit caves, subterranean dwellings, and waste places. Trolls are noted for their voracious appetites.

Dark trolls stand a little over 2 meters (6,5 feet) tall and weigh around 130 kilograms (290 lbs). They have snouted faces, tusks, and dark gray or mottled skin. Their bodies tend towards a muscular obesity, accented by a posture normally crouched and ready for action.” (p.38)

“Magic: All magics are available to [Dark] trolls. Because trolls are connected with the element of darkness, they excell in darkness-connected magics.” (p.39)

Warhammer Fantasy Roleplay (1986, 1989-oplaget)

Goblin

“[…] Their skin colour varies a great; some are pale and greenish, others almost black.” (p.221)

Hobgoblin

“[…] Their leathery, blemished skin is usually a deep yellowish brown and unlike most goblinoids, they have a head full of black hair.” (p.221)

Ogre

“[…] Their skin, which is almost as thick that of a bull, is usually dark, dull, brown or grey colour, and their voarse hair is normally black, grey or white.” (p.224)

Orc

“[…] They are powerfully-built, with crooked legs and a shambling ape-like gait. Their arms are long, so that their huge hands almost reach to the ground. […] Skin is often greenish or dark olive brown, and is covered in warts, scras and filth.” (p.224)

Orc, Black

“[…] As their nicknames suggests, Black Orcs are invariably dark-skinned; dark brown and grey are the commonest colours.” (p.225)

Snotling

“[…] Their skin colour cannot usually be determined, however, for their bodies are invariably encrusted with soil and worse substances.” (p.228)

Troll

“[…] Trolls can be of almost any colour, most being brownish or greenish.” (p.229)

Warhammer Fantasy regelbogen

Farveplanchen mellem s. 240 og 241 gengiver en række klassiske humanoide væsner. Her optræder en ork, goblin og snotling, alle i samme levende grønne kulør, mens ogren har en brun lød.

På fotoplanchen mellem s. 304 og 305 rummer fotos af figurer af humanoide væsner. Der er to goblins brunlig-grøn lød – svært at se på de meget små fotos – og der er to tydeligt grønne orker, samt en brunlig ogre og en blålig hvid trold.

Omslaget af regelbogen viser en gruppe eventyrere i en ruin i kamp med en masse grønhudede væsner, en enkelt sorthudet, et par lysgrønhudede og en brunhudet kæmpe. Orker, goblins og en enkelt ogre.

Billeder (og figurer) vs tekst

I modsætning til de D&D (og RuneQuest) har Warhammer en konstant afbildning af orker i farve. Først i 1993 kommer der en updateret version af AD&D 2nd ed. Monster Manual, hvor man går bort fra ringbindssystemet. Nu er billederne i farver, og orken er her gengivet med en hudfarve, der glider mellem at være brun og grøn. Hverken helt brun eller helt grøn. På forsiden af Gaz10 The Orcs of Thar (1988), som er Mystara-supplementet om humanoider, er der et billede af orkkongen Thar på forsiden. Hans hudfarve er ligeledes grøn (mens deres hudfarve i beskrivelsen veksler markant mellem flere forskellige farver, bl.a. sort, grøn og pink).

Så hvad farve har en ork?

Well, konklusionen er, at på skrift har orker længe vekslet mellem at have forskellige farver, hvor grøn har været en del af farvespektret, men forfattere og tegnere har ikke været enige, og så snart orkillustrationer er gengivet i farver, kommer grøn ind i billedet. Med andre ord er der en tradition for male orker som grønne, og den tradition har udkonkurreret orkernes andre farver, og det går sandsynligvis stærkt i løbet af 1980’erne under påvirkning af Games Workshops mange figurer.

Hvorfra de forskellige farvesortimenter for humanoiderne er opstået, aner jeg ikke. Det kan være, at de er opdigtet af Gygax og venner, når de spillede D&D og skulle sætte beskrivelser på monstrene, men det kan lige så være, at de har hentet inspirationen i datidens fantasy-litteratur, men jeg kan ikke umiddelbart pege på nogen kilder, ud over nævnte Tolkien, Anderson og Dunsany. Goblins, Hobgoblins, Bugbears og Ogres er hentet ud af engelsk folklore, og ligesom med kobolderne synes de at have fået et selvstændigt liv i D&D, men hvorfra kommer de specifikke træk? Hvor kommer gnoldenes hyæne-træk, hobgoblins blå næser og røde ansigter, violette ogres og goblins gulligrøde hud? Hvorfor vælger Games Workshop at farve deres orker, gobliner og snotlinger grønne?

Advertisement

~ af Morten Greis på 30. juni 2011.

14 kommentarer to “Hvilken farve har orken? Om orkers grønne farve i rollespil”

 1. Det er vel med i overvejelsen at grøn er relativt politisk korrekt. Der er ingen menneskelige racer, der er grønne. (eller Blå som smølfer og navi’er) Hvis de nu var gule, røde eller forskellige grader af brun, ville det hurtigt blive ret problematisk.
  :o)

 2. Men der er jo netop gule, brune og røde humanoider, så hvis det er et problem at orker har en menneskelig farve, hvorfor er det så ikke et problem for goblins?
  Derudover tror jeg ikke, at politisk korrekthed spillede ind på (britiske) Games Workshops farvevalg i 1980’erne.

  • Og går vi for resten til Gaz10 Orcs of Thar finder vi to nye orkracer: Ted Orcs og Yellow Orcs. Førstnævnte har deciderede indianske kulturelletræk (idet alle humanoiderne bliver givet en historisk kultur af en eller anden art). Så røde og gule orker var ikke noget problem for TSR i slutfirserne.

 3. Det er sikkert en afart af GWs “røde periode” (se de gamle figurer – alt i træ er rødt) som jeg mistænker for at være affødt af en overproduktion af rød farve – der var måske også en mindre overproduktion af grøn. Eller også synes de alt så kedeligt ud med brnulige nuancer op mod brunlige nuancer.

  • Hmm, for megen grøn maling …
   Det er i alle fald en sjov tese.

   Forslaget med brunlige nuancer og brugen af grøn som en kontrast dertil lyder mere overbevisende. Det kunne sagtens være det, der har givet anledning til, at orker og deres brødre nu typisk er grønne.

   • GWs røde periode er et faktum – altså som i, at deres gamle figurer udviser en enorm favorisering af farven rød. Næsten al træværk er rød, f.eks. spydhåndtag, krigsmaskinetræ, osv. Når man først lægger mærke til det er det ret markant. Jeg har dog ingen viden om hvorfor.

    Mit bud er noget med at gøre det spændende i farverne og så kræver det mindre dygtighed at male en masse forskellige farver op mod hinanden så det ser “spændende” ud end hvis man laver alting over varianter af brun. Den nuværende malestil er mere “gritty” og der er mange eksempler på flot malede hære der er brun-i-brun, eller med meget få farver. Og som sagt – orkerne kan jo være blevet grønne af samme vej.

   • Fetischen med den røde farve, som jeg godt nok ikke selv har lagt mærke til (mest fordi jeg havde en malefri pause på 10 år), kan have sine årsager i malingens kvalitet og historie;

    Det første maling var disse malingbøtter vi nok alle kan huske, små runde krukker hvor man skulle bruge en kniv eller en skruetrækker for at få låget af – terpentinbaseret og uhyggelig ringe maling til alt andet end skabslåger. Alle farver skinner igennem på denne type maling.

    Den næste større bølge maling kommer fra citadel og er gudesendt. De små plastikbeholdere, der i rækkefølge enten skulle skrues af eller poppes af (med tommeltotten som pris) lavede ikke-skinnende farve og hang godt og lækkert fast – og så kunne man spise det (tror, og håber jeg, nok) ! Men den røde og gulde farve; de sad bare ikke rigtig fast på figurerne.

    Dengang grundede man mest i hvid – faktisk var det sjældent jeg så nogle guides grunde i sort ført. Det var mest grunde i hvid, derefter male bestemte områder sort, for at højne farven. Når man grunder i hvid, evt uden spray, så kan man ikke undgå at se penselstrøg fra den hvide maling igennem det første lag af den gule “sunburst yellow”. Eller det andet.. eller tredie.. gul og rød sad bare elendigt fast.

    Måske, og det er jo kun en teori, var den overdrevene brug af rød, simpelthen en måde at vise man mestrede citadel farverne.

   • @ Kåre: Hvornår gør den røde periode sig gældende? Som Kristoffer kan jeg heller ikke helt pinpointe perioden.

    @ Kristoffer: Se det kan jeg godt genkende. Mange af farverne var så tynde, at man kunne se den hvide maling nedenunder.

 4. Ja OK, du har jo nok ret i det med det politisk korrekte. Tanken kommer primært fra, at jeg husker en del snak i mine unge dage om Tolkiens racistiske over- og undertoner. Hobbitterne var de flinke briter. Og de onde var sorte og/eller kom fra syd.
  På den baggrund virkede det som et naturligt skridt at farve orkerne grønne. Ligesom man i D&D advarer mod brug af ‘rigtige’ religioner. D&D havde jo faktisk store image-problemer i starten. Anklager for racisme var næppe på ønskesedlen.
  Jeg kan ikke helt gennemskue det, men en del af de andre monstre, du nævner har en ret klart defineret ‘identitet’ udenfor D&D universets oprindelsespunkt, og man har kunnet henvise til at det altså er sådan den slags ser ud i de gamle fortællinger. Ogre’s og trolde, ved man hvad er.
  Dværge er jo eksempelvis heller ikke dværge – for det ville jo være at diskriminere mod højdemæssigt udfordrede personer, de er Dværge som i de gamle myter., bor i bjerge og har fuldskæg.

 5. Umiddelbart ser jeg ingen tegn på, at diskussioner omkring racer og racisme i Tolkiens værker, skulle spille ind på orkers udseende. Husk på, at det som malede figurer og på farveillustrationer, at vi ser orker som grønne, mens de på skrift har andre farver.

  D&D havde ikke image-problemer i starten. Det kom først i 1980’erne, da D&D blev et populært spil blandt unge, og de voksne begyndte at bemærke børnenes spil. Første anslag er Mazes and Monsters (bogen 1981, filmen 1982), og Pat Pullings oprettelse af BADD efter hendes søns selvmord i 1982. Det er først i 1985, at der kommer mere, da 60 minutes kører en episode om D&D og interviewer Pulling. I 1984 producerer Chick Publications deres legendariske Dark Dungeons-pamflet.

  Det er med AD&D 2nd ed., at TSR vælger en mere forsigtig tilgang, og de nedtoner tilstedeværelsen af guder og dæmoner baseret på virkelighedens verden – f.eks. omdøbes dæmoner, djævle og engle til andre navne. AD&D 2nd udvikles i perioden 1987-89, hvor det udkommer – hvilket er samme år som Pullings bog om teenage okkultisme og dæmonisk rollespil.

  Dog kan jeg ikke se nogen steder, at der advares imod at bruge “rigtige” religioner, som du formulerer det. D&Ds formulering er alene “In D&D games, as in real life, people have ethical and theological beliefs. This game does not deal with those beliefs. All characters are assumed to have them, and they do not affect the game.” (p.24 – Players Manual, Basic Set).
  AD&D nævner rask vægt guder fra den nordiske mytologi, sammenligner åbenlyst druider med deres keltiske ditto, og beskriver kleriks som sammenlignelige med middelalderens krigermunke, og det hele vejen fra 19070’erne til 1990’erne.

  Der er i hele denne periode ingen diskussioner af race i forbindelse med D&D – jeg er ikke stødt på nogen – og havde man været bekymret for hudfarve og race, så havde vi ikke haft nogen drows/dark elves – disse onde væsner, der bor under jorden, regeres af kvinder og er sorte! Men D&D er under anklage for okkultisme, ikke for racisme eller sexisme.

  Ogre og trolde vil jeg argumentere for, at vi ikke ved hvad er. Samme med elvere og dværge fra mytologierne. De færreste folkloristiske beretninger, saga-materiale eller mytologiske skildringer beskriver nogensinde hvordan disse væsner ser ud, og der er derfor ingen klart defineret identitet for dem. Det antages, at vi kender dem på navnet. De har en eksistens uden for rollespil, men ikke noget fast udseende. Derfor er det interessant at se, hvordan der kobles beskrivelser af f.eks. hudfarver på bugbears, goblins, hobgoblins og kobolder, foruden ogres, mens trolde erstattes af Andersons trolde. Gennemgående synes goblinoiderne at have gul-brun-rød lør eller hudfarve, mens orker, der er uden nogen folkloristisk baggrund, opstilles med animalske træk og ikke-menneskelige hudfarver (brownish-green with blue sheen eller gray-green).

 6. Så fik vi sat *det* på plads!
  :o)

 7. Jeg synes altid det er sødt når folk analyser billeder og prøver at finde den dybere mening med tingene. Jeg ved fra personlig erfaring at ni ud af ti kunstneriske valg kommer af “Det er pænest” eller “Fordi jeg kan.”

  Hvis vi antager at GWs grønne orker kommer af malede figurer, så er det ret sikkert den vej det er kommet ad, og så derfra spredt sig fordi grøn er en klar og mægtig farve og komplimentær til den røde. Det giver nogen meget udtryksfulde og dynamiske figurer, som oftest er det udtryk man vil have med en horde vilde orker.

 8. Hvor er det sej Oliver at du fra en “jeg hader alt billedanalyse”-sætning til en fin lille farveanalyse. Den der antiintellektuelle position bliver lidt sjov når den kommer fra en der er så god til at tænke og analysere.

  Derudover tror jeg helt sikkert mest på din forklaring.

  Andre (tillægs)forklaringer kunne være: at det er smart at de normale orker og goblins har den samme farve alle sammen, så er det hurtigere og billigere at male dem.
  Rød med rød er kedeligt (og selvfølgelig skal man male en masse rødt blod og tøj på sine orker).
  Gul kommer for tæt på menneskerne farve især i gamle dage, hvor man ikke havde så mange faver (og for begyndere der købte de der 8 starterfarveæsker).
  Sort kan det ikke være pga. Black Orcs.
  Lilla er både for fjolet og også for tæt på af sort.
  Så stod valget mellem blå og grøn.

  • Jeg er jo også manden uden personlig integritet og sammenhæng, så det passer meget godt.

   God pointe om negativt farvevalg. Desuden tænker jeg også at den fællesgrønne farve kommer af at orker, gobliner, snotlinger og trolde skal fremtræde ens så der er sammenhæng i hæren.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: